Akademia Seniora SWISSMED zaprasza na wykład : czwartek,11 maja godz. 11.00

Zapraszamy na najbliższy wykład Akademii Seniora SWISSMED
Centrum Opieki i Aktywizacji Seniorów zaprasza w czwartek 11 maja 2017 o godz. 11.00 na spotkanie z cyklu Akademia Seniora Swissmed.
Wykład pt.: „COG (Całościowa Ocena Geriatryczna) – narzędzie określające potrzeby  psychofizyczne”
poprowadzi dr Dagmara Wiewiórkowska-Garczewska z Centrum Opieki i Aktywizacji Seniorów Swissmed.

Całościowa Ocena Geriatryczna (COG) to wielowymiarowy, interdyscyplinarny proces diagnostyczny, służący gromadzeniu danych o medycznych, psychospołecznych i czynnościowych możliwościach oraz ograniczeniach pacjentów w wieku starszym.
Celem COG jest ustalenie: stanu funkcjonalnego i jakości życia,priorytetów leczniczych i rehabilitacyjnych,potrzeb i możliwości dalszego leczenia, rehabilitacji, opieki i warunków zamieszkania.
Podczas wykładu dr Dagmara Wiewiórkowska-Garczewska opowie, jak zebrane informacje geriatrzy wykorzystują do stworzenia kompleksowego planu terapii oraz opieki długoterminowej. Są one potrzebne do zabezpieczenia opieki medycznej, rehabilitacji, czy do tworzenia planów opieki długoterminowej.
Geriatria najbardziej spośród wszystkich specjalności medycznych próbuje zbliżyć się do zasad medycyny holistycznej.

Więcej informacji na temat naszej działalności: TUTAJ.

Akademia Seniora dostępna jest w systemie on line. Zainteresowanych prosimy o kontakt.

Centrum Opieki i Aktywizacji Seniorów Swissmed
80-215 Gdańsk, ul. Wileńska 44

Zaprasza Pozytywny Portal StudentTrojmiasto.pl