Konferencja naukowa pt. „Między naturą a kulturą – różne oblicza depresji”

Instytut Psychologii Uniwersytetu Gdańskiego zaprasza do udziału w konferencji naukowej pt.

Między naturą a kulturą – różne oblicza depresji

zorganizowanej z okazji Międzynarodowego (i Ogólnopolskiego) Dnia Walki z Depresją, która odbędzie się 23 lutego 2017 r. (czwartek).
Problematyka konferencji wpisuje się w działalność Gdańskiego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego, który powstał z inicjatywy Wydziału Rozwoju Społecznego Urzędu Miasta Gdańska. Zaszczycający nas patronat nad konferencją objęło European Depression Association.
W czasie konferencji pragniemy podjąć refleksję nad przyczynami wystąpienia zaburzeń depresyjnych oraz możliwościami oddziaływań terapeutycznych.

Opłata konferencyjna wynosi 90 pln. Jej uiszczenie jest równoznaczne z zarejestrowaniem się.
Wpłat należy dokonywać na konto

Uniwersytetu Gdańskiego, ul. Bażyńskiego 8, 80-309 Gdańsk:
59 1240 1271 1111 0010 4368 2415
tytuł przelewu: K 730-17;
imię i nazwisko uczestnika; instytucja lub osoba wpłacająca

Uczestnicy konferencji w ramach opłaty konferencyjnej otrzymają książkę „Włosy mamy” G. Dahle i S. Nyhousa (Wyd. Ene Due Rabe) na temat depresji matki i jej doświadczania przez dziecko.

Program konferencji: TUTAJ.

Poleca: www.studenttrojmiasto.pl