Konferencja „Odkryj moc mediacji” w WSAiB Gdynia

WSAiB im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni wraz Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną nr 1 w Gdyni serdecznie zapraszają na  konferencję Odkryj moc mediacji. Spotkanie organizowane jest 6 kwietnia 2017 r. w Auli WSAiB w Gdyni ul. Kielecka 7.  Wstęp wolny, obowiązują zapisy, zapraszamy!

Podczas konferencji uczestnicy dowiedzą się jak prowadzić negocjacje, rozwiązywać konflikty, radzić sobie w sytuacjach spornych, motywować do lepszej pracy i zaangażowania.

Dlaczego warto przyjść na konferencję?

Udział w konferencji  pozwoli  uaktywnić w sobie ważną  kompetencję, jaką jest umiejętność mediowania, umożliwi wymianę doświadczeń oraz nawiązanie nowych kontaktów (networking) ze specjalistami, którzy stosują zasady mediacji w praktyce. Da szansę przećwiczenia technik mediacyjnych i odkrycia własnych zdolności w tym zakresie.

Uczestnicy konferencji dowiedzą się:

– jak przy pomocy  mediacji zapobiegać i rozwiązywać konflikty

– jaki jest związek mediacji z motywacją

– jak praktycznie wykorzystać mediacje w szkole

– jak poprzez mediacje stymulować  rozwój poznawczy uczniów

– które elementy mediacji należą do kompetencji kluczowych

Do kogo jest kierowana?

Konferencja skierowana jest do przedstawicieli szkół: dyrektorów, mediatorów szkolnych, pedagogów, psychologów i nauczycieli oraz pracowników  instytucji samorządowych zainteresowanych stosowaniem w pracy z uczniami, rodzicami, klientami oraz w pracy zespołów rozwiązań wykorzystywanych  w  szeroko pojętej mediacji.

Zgłoszenia

Konferencja jest bezpłatna, obowiązują zapisy. Zgłoszenia przyjmowane są do 5 kwietnia 2017 r. pod tel. 58 660 74 10  lub e-mail: rekrutacja@wsaib.pl

Program: 

10.00-10.10 Otwarcie konferencji – Elżbieta Krzyżaniak, koordynator Sieci Mediatorów Szkolnych, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 1 w Gdyni

10.10-10.40 Po co szkole mediacje? – Katarzyna Stryjek, Prezes Polskiego Centrum Mediacji o/Trójmiasto

10.40-11.00 Elementy mediacji w kształtowaniu kompetencji kluczowych – Beata Baranowska, terapeuta, trener, Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 6 w Gdyni

11.00-11.20 Mediacyjne doświadczenia edukacyjne jako metoda stymulowania rozwoju poznawczego dzieci i młodzieży – dr Urszula Sajewicz-Radtke, psycholog, Specjalistyczna Poradnia Psychologiczna Pedagogiczna „Tęcza” w Gdańsku

11.20-11.40 Chcesz mieć rację, czy być szczęśliwy – Rozwiązywanie konfliktów poprzez NVC – Elżbieta Krzyżaniak, psycholog, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 1 w Gdyni

11.40-12.00 Przerwa kawowa

Warsztaty 1: 12.00-12.45 

Tematy do wyboru:

  1. Poznaj swoje motywacyjne DNA – warsztat dla motywujących i motywowanych – Lucyna Lewandowska, psycholog, dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 1 w Gdyni
  2. Jak zaprezentować mediacje by zachęcić do ich stosowania – Joanna Ossowska, psycholog, Zespół Szkół nr 6 w Gdyni
  3. Jak sobie radzić z sytuacją konfliktową – Violetta Lip, pedagog, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 3 w Gdyni

Warsztaty 2: 12.45- 13.30       

Tematy do wyboru:

  1. Strategie wychodzenia z impasu – Katarzyna Stryjek, wykładowca WSAiB
  2. Jak mediować żeby dzieciom chciało się? O budowaniu motywacji wewnętrznej metodą instrumental enrichment – dr Urszula Sajewicz-Radtke, psycholog, Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna „Tęcza” w Gdańsk, dr Dorota Dykalska-Bieck, psycholog, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 3 w Gdyni
  3. Zastosowanie porozumienia bez przemocy w szkole – Elżbieta Krzyżaniak, psycholog, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 1 w Gdyni

13.30-14.00 Dyskusja i zakończenie konferencji

Poleca i zaprasza Pozytywny Portal StudentTrójmiasto.pl