„Stań się konkurencyjny z UG – podnosimy kwalifikacje w małych i średnich przedsiębiorstwach”

Trwa rekrutacja do projektu „Stań się konkurencyjny z UG –
podnosimy kwalifikacje w małych i średnich przedsiębiorstwach”

Dzięki działaniom w ramach projektu realizowanego przez wydziały Prawa i Administracji oraz Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego pracownicy małych i średnich przedsiębiorstwa, a także przedsiębiorstw ekonomii społecznej i społecznych z terenu województwa pomorskiego będą mieli szasnę na podniesienie swojej konkurencyjności poprzez ukończenie bezpłatnych szkoleń, kursów i studiów podyplomowych. Trwa rekrutacja do projektu „Stań się konkurencyjny z UG – podnosimy kwalifikacje w małych i średnich przedsiębiorstwach”. Projekt otrzymał dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego

Celem projektu „Stań się konkurencyjny z UG – podnosimy kwalifikacje w małych i średnich przedsiębiorstwach” jest poprawa sytuacji na rynku pracy pracowników małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP), przedsiębiorstw ekonomii społecznej lub przedsiębiorstw społecznych poprzez realizację studiów podyplomowych, szkoleń i kursów. W projekcie weźmie udział 776 mieszkańców województwa pomorskiego lub osób pracujących na terenie województwa pomorskiego, pracowników małych i średnich przedsiębiorstw lub przedsiębiorstw ekonomii społecznej bądź przedsiębiorstw społecznych, w wieku aktywności zawodowej, a w szczególności do kobiet powyżej 50 roku życia.

Uczestnicy projektu, w zależności od potrzeb oraz poziomu wykształcenia, będą mogli wybrać jedną z form wsparcia: studia podyplomowe z zakresu prawa spółek, prawa własności intelektualnej, o tematyce finansowo – podatkowej lub związane z zarządzaniem projektami IT, szkolenia informatyczne (ECDL, CISCO), bądź kursy językowe (angielskiego lub niemieckiego). Szkolenia i kursy będą bezpłatne, a koszt rocznych studiów podyplomowych będzie symboliczny i będzie wynosił 262 zł.

– Projekt „Stań się konkurencyjny z UG – podnosimy kwalifikacje w małych i średnich przedsiębiorstwach” wpisuje się w misję Uniwersytetu Gdańskiego i realizowanie dydaktyki na najwyższym poziomie, a także współpracę z otoczeniem zewnętrznym. Jako kierownik Katedry Prawa Handlowego i Międzynarodowego Prawa Prywatnego UG szczególnie interesuje mnie grupa pracowników sektora małych i średnich przedsiębiorstw, dlatego wspólnie ze swoim zespołem podjęłam działania w kierunku stworzenia i realizacji projektu wsparcia. Cieszę się, że projekt będzie realizowany wspólnie z Wydziałem Zarządzania UG i Studium Języków Obcych UG. Do współpracy dołączyły również instytucje zewnętrzne, m.in. Regionalna Izba Gospodarcza Pomorza oraz Pracodawcy Pomorza – mówi dr hab. Joanna Kruczalak-Jankowska, prof. nadzw. z Wydziału Prawa i Administracji UG, kierownik projektu.

Projekt uzyskał dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego w kwocie 1 918 136,11 PLN na cały okres projektu, czyli 3 lata (czerwiec 2017 – luty 2020).

Uruchomienie pierwszych studiów podyplomowych, szkoleń i kursów, zależnie od rodzaju, zaplanowano na początek roku akademickiego 2017/2018.

Oferowane formy wsparcia

Studia podyplomowe:

  1. Prawo spółek
  2. Prawo własności  intelektualnej i prawa nowych technologii
  3. Finanse w MŚP
  4. Zarządzanie projektami IT

Osoby zainteresowane zapraszamy do kandydowania przez stronę: TUTAJ!

Szkolenia:

  1. Szkolenia informatyczne ECDL
  2. Szkolenia informatyczne CISCO
  3. Kurs języka angielskiego
  4. Kurs języka niemieckiego

Więcej informacji o projekcie znajduje się na stronie: TUTAJ!