Wampiriada na Uniwersytecie Gdańskim

Akcja honorowego studenckiego krwiodawstwa w całej Polsce

Niezależne Zrzeszenie Studentów Uniwersytetu Gdańskiego zaprasza na finał projektu Wampiriada – akcji honorowego studenckiego krwiodawstwa organizowanej cyklicznie przez Niezależne Zrzeszenie Studentów na terenie całego kraju.

Czas i miejsce:

  • wtorek (23.05.2017) – Wydział Ekonomiczny UG, Sopot, ul. Armii Krajowej 119/121
  • środa (24.05.2017) – Wydział Nauk Społecznych UG, Gdańsk, ul. Bażyńskiego 4
  • czwartek (25.05.2017) – Wydział Prawa i Administracji UG, Gdańsk, ul. Bażyńskiego 6

Wszystkie pobory odbywają się w godzinach 9:00 – 14:00

Pierwsza Wampiriada odbyła się w 2000 roku w Krakowie i została zorganizowana przez Przemysława Miłonia na Politechnice Krakowskiej. Z czasem akcja cieszyła się coraz większą popularnością. Od tego momentu Wampiriada odbywa się regularnie zazwyczaj dwa razy do roku we wszystkich większych ośrodkach akademickich w Polsce.

Wampiriada na Uniwersytecie Gdańskim jest projektem organizowanym przy współpracy z Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Gdańsku. Misją akcji jest nie tylko organizowanie poborów na uczelniach, ale także zwiększenie świadomości społeczeństwa na temat samego krwiodawstwa. Wampiriada pokazuje, że poprzez honorowe krwiodawstwo oddajemy coś, co nic nas nie kosztuje, a dla biorcy może być bezcennym darem życia. NZS promuje te wartości nie tylko w ośrodkach akademickich, ale też wśród obywateli miast, w których odbywają się akcje.

Na krwiodawców czekają czekolady oraz dodatkowe upominki.

Polecamy Zespół Portalu StudentTrojmasto.pl