Zmarł dr nauk matematycznych Marek Berndt

Berndt Marek Julian (radny Rady Miasta Gdańsk 1990- 1994) urodził się 30 października 1936 roku w Wąbrzeźnie. Syn Pawła Berndt z wykształcenia filologa, dyrektora Gimnazjum w Wąbrzeźnie oraz Eweliny Berndt, z domu Szkopek.

Brat dwóch sióstr: Marii urodzonej w 1946 roku, dr nauk fizycznych na Uniwersytecie Toruńskim oraz najmłodszej Barbary, urodzonej w 1947 roku, magistra biologii.

Od 12 listopada 1966 roku żonaty, żona Wanda Berndt, z domu Możdżer, ekonomistka, absolwentka Uniwersytetu Gdańskiego. Ojciec dwójki dzieci: syna Krzysztofa, urodzonego w 1967 roku, ekonomisty, absolwenta Uniwersytetu Gdańskiego oraz córki Małgorzaty, urodzonej w 1968 roku, z wykształcenia pedagoga, absolwentki Uniwersytetu Gdańskiego.

Radny z ramienia Komitetu Obywatelskiego „Solidarność”. Członek Społecznej Komisji Mieszkaniowej, członek Komisji Rozwoju Miasta, Komisji Funkcjonowania Miasta, Komisji Ochrony Środowiska oraz Komisji Zdrowia i Opieki Społecznej.

W latach 1961- 2002 pracownik Politechniki Gdańskiej.

Członek Związku Nauczycielstwa Polskiego i w latach 1980- 1981 członek Pierwszej Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” na Politechnice Gdańskiej, na Wydziale Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej.

Członek Komitetu Obywatelskiego „Solidarność” Osiedle Kochanowskiego, oraz Zarządu Wrzeszczańskiego Komitetu Obywatelskiego.

Odznaczony Złotym Krzyżem Zasług za 20 letnią sumienną pracę pedagogiczną ( Uchwała Rady Państwa z dnia 26 września 1979 roku ) oraz medalem za długoletnie pożycie małżeńskie od Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 2 grudnia 2016 roku.

Z publikacji „Poczet radnych Gdańska” Autor : Piotr Paluchowski