ZUS bez opłat przez 3 miesiące

ZUS bez opłat

Na taką wiadomość od wielu dni czekały osoby z działalnością jednoosobową oraz osoby z nimi współpracujące, na umowach zlecenie oraz dla pracowników zatrudnionych w mikroprzedsiębiorstwach tj. zatrudniających do 9 osób, które nie przekroczyły 2 mln euro przychodów w ciągu 2 ostatnich lat obrachunkowych.

Warunkiem zwolnienia jest złożenie wniosku o zwolnienie z obowiązku opłacania należności z tytułu składek należnych za okres od dnia 1 marca 2020 r. do dnia 31 maja 2020 r. Należy go złożyć w ZUS nie później niż do dnia 30 czerwca 2020 r. Może być złożony w formie papierowej albo elektronicznie za pomocą konta elektronicznego w ZUS.

Dopiero po złożeniu takiego wniosku, to rząd z budżetu państwa zapłaci ZUS-owi za te osoby wszystkie obowiązkowe składki (zarówno społeczne, jak i zdrowotną) za trzy miesiące. Chodzi o okres od marca do maja 2020 r. Nie będzie potrzeby udowadniania w ZUS-ie straty finansowej czy spadku obrotów w związku z pandemią koronawirusa ani wymogu niezalegania z wcześniejszymi płatnościami.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych informacje i wnioski

Więcej informacji na stronach ZUS : ZUS składki

Trzymamy kciuki za wszystkich drobnych przedsiębiorców oraz ich pracowników! Razem damy radę to przetrwać!

Pozytywny Portal www.Pomorzanie.info

Autor : Zibi