Kontakt

Agencja Reklamy ZM

80-298 Gdańsk

ul. Swarzewska 14

NIP 584-117-33-51

tel. 510-293-334

agencja_zm@wp.pl

Pozytywny Portal www.Pomorzanie.info

Redaktor naczelny : Zbigniew Braun