Praktykologia.pl – połączenie biznesu z edukacją dzieci i młodzieży

Praktykologia, czym jest?

Praktykologia – to swoisty pakt edukacyjny pomiędzy biznesem, a edukacją dzieci i młodzieży.

Działalność społeczną opieramy głównie na rozbudzeniu dziecięcej ciekawości i upowszechnianiu nowoczesnych metod edukacji.

Dzięki różnorodnym programom chcemy docierać do jak największej grupy dzieci rocznie i pomagać w budowaniu ich lepszej przyszłości.

Zmieniając życie jednego dziecka, można zmienić cały świat!

Misja Fundacji Praktykologia:

Zwiększamy szanse młodzieży na odniesienie sukcesu w dorosłym życiu, poprzez kształtowanie w nich postaw przedsiębiorczości.

Naszym celem jest wsparcie dzieci i młodzieży w przygotowaniu do życia w warunkach gospodarki rynkowej oraz umożliwienie młodym ludziom zdobycia wiedzy i praktycznych umiejętności ułatwiających realizację planów zawodowych.

Programy Praktykologii pomagają młodzieży wejść na rynek pracy, uczą przedsiębiorczości i poruszania się w świecie finansów. Wierzymy, że każdy młody człowiek powinien mieć takie same szanse, niezależnie od tego gdzie mieszka, z jakiego środowiska pochodzi i jaki ma status finansowy.

Uważamy, że sama wiedza nie wystarczy, dlatego chcemy wspierać system edukacji i dzielić się z młodzieżą naszymi kompetencjami i wieloletnim doświadczeniem. 

Działalność społeczną opieramy głównie na rozbudzeniu dziecięcej ciekawości i upowszechnianiu nowoczesnych metod edukacji.

Dzięki różnorodnym programom chcemy docierać do jak największej grupy dzieci rocznie i pomagać w budowaniu ich lepszej przyszłości. 

Stawiamy na rozwój kompetencji społecznych, emocjonalnych, poznawczych oraz technologicznych m.in.:

 • zdolności do empatii, szacunku, współpracy, 
 • umiejętności organizowania pracy innym – motywowania i przywództwa
 • umiejętności negocjowania – ustalania wspólnych reguł i wartości
 • kreatywności, związanej z szukaniem nieszablonowych rozwiązań,
 • zarządzania emocjami i asertywności,
 • umiejętności dobrego komunikowania się – jasnego formułowania myśli,
 • umiejętności prezentacji i autoprezentacji,
 • umiejętności rozwiązywania problemów,
 • samoświadomości i poczucia sprawiedliwości
 • potrzeby i umiejętności ciągłego uczenia się i dostosowywania do realiów zmieniającego się świata.

Jako twórcy Praktykologii wierzymy, że interdyscyplinarny rozwój oraz wsparcie różnych środowisk dają młodym ludziom szansę na poprawę jakości ich życia. 

Informacje i kontakt z Fundacją Praktykologia

Więcej informacji i kontakt, aby zapoznać się wieloma możliwościami korzystania z programów Praktykologii znajdziecie na: PRAKTYKOLOGIA.PL

Nasz Portal będzie Was informował o wprowadzanych programach na fanpagu FB Pomorzanie.info

Dzień Chiński w Pozytywnej SP w Gdańsku Kokoszkach

Dzień Chiński

Z okazji niedawno obchodzonego w Chinach Roku Szczura, w świetlicy klas pierwszych Pozytywnej Szkoły Podstawowej im. Arkadiusza Arama Rybickiego został zorganizowany Dzień Chiński.

Uczniowie zapoznali się z bogatą kulturą tego kraju, brali udział w konkursie wiedzy o Chinach, zrobili flagi i kolorowali obrazki przedstawiające najważniejsze zabytki Chin. Na zakończenie dzieci obejrzały bajkę o chińskich wojownikach.

Wiedza na temat innych kultur, otwartość na różnorodność jest wartością, którą warto promować.

Autor: Zibi

Centrum wsparcia dla dzieci i młodzieży w Gdańsku

Bezpłatne centrum wsparcia dla dzieci i młodzieży w Gdańsku-Wrzeszczu

Bezpłatne centrum wsparcia dla dzieci i młodzieży im. bł. Piotra Jerzego Frassatiego działa dzięki współpracy Caritas Archidiecezji Gdańskiej z Miastem Gdańsk.

Zapraszamy dzieci i młodzież na bezpłatne zajęcia ogólnorozwojowe w naszej placówce w Gdańsku-Wrzeszczu przy ulicy Jesionowej 6, Informacje : tel. 668-448-342 lub e-mail : centrumwrzeszcz@caritas.gda.pl

W ramach naszej bezpłatnej opieki oferujemy :

 • ciepły posiłek
 • pomoc w odrabianiu lekcji
 • ciekawe zajęcia plastyczno-artystyczne
 • zajęcia z logopedą, socjoterapeutą i psychologiem
 • terapię pedagogiczną
 • gry, zabawy, wycieczki
 • wyjazdy podczas ferii i wakacji i wiele innych atrakcji…

Zapraszamy wszystkie dzieci i młodzież od 3 do 19 lat!!!

Więcej informacji i dane kontaktowe znajdziecie : TUTAJ!

Zaprasza i poleca Pozytywny Portal www.Pomorzanie.info @Pomorzanie.info

Autor : Zibi

W Stężycy powstało Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego

Bardzo dobra wiadomość dla mieszkańców Gminy Stężyca!

Od 1 września 2019 roku w Stężycy rozpocznie funkcjonowanie Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego. Uczniowie klas III gimnazjalnych i ósmych klas szkoły podstawowej, którzy chcą rozwijać swoje talenty sportowe w dyscyplinie piłki siatkowej i piłki nożnej będą mogli rozpocząć naukę w stężyckiej placówce.

Jak zapewniają władze gminy Stężyca – warto starać się o edukację w naszej placówce, ponieważ oferta jest bardzo atrakcyjna. Uczniowie kształcić się będą na wysokim poziomie nie tylko sportowym, ale również edukacyjnym.

Utworzenie Liceum Ogólnokształcącego Mistrzostwa Sportowego w Stężycy, to historyczne wydarzenie.

Wzór współpracy – do naśladowania!

26 lutego 2019 roku wójt gminy Stężyca, starosta oraz wicestarosta kartuski podpisali porozumienie w sprawie powołania Liceum Ogólnokształcącego Mistrzostwa Sportowego. Szkołę ma poprowadzić właśnie gmina Stężyca, która chce stworzyć możliwość kształcenia młodzieży zainteresowanej rozwijaniem sportowych pasji, przy wykorzystaniu bogatej bazy sportowej.

Zgodę na utworzenie placówki podjęła Rada Powiatu Kartuskiego, 26 lutego również stosowną uchwałę podjęli radni gminy Stężyca. Wójt gminy Tomasz Brzoskowski, Bogdan Łapa, starosta kartuski oraz Piotr Fikus, wicestarosta, podpisali porozumienie w sprawie powołania szkoły.

Stężyckie liceum będzie się mieścić w budynku Zespołu Kształcenia i Wychowania. Nabór do dwóch oddziałów klasy pierwszej nowego liceum ma się rozpocząć się w roku szkolnym 2019/2020.

Gratulacje dla Gminy Stężyca. Oby było więcej takich inicjatyw na Pomorzu.

Autor „Zibi”