„Od Genotypu do Fenotypu” Sympozjum Naukowe na UG

„Od Genotypu do Fenotypu. W Perspektywie Psychologii Rehabilitacji”

Sympozjum Naukowe na Uniwersytecie Gdańskim

Instytut Psychologii Uniwersytetu Gdańskiego zaprasza wszystkich zainteresowanych tematyką genetycznych uwarunkowań zdrowia i choroby na I Interdyscyplinarne Sympozjum Naukowe pt. „Od Genotypu do Fenotypu. W Perspektywie Psychologii Rehabilitacji”. W programie wykłady nt. roli psychologii rehabilitacji w schorzeniach uwarunkowanych genetycznie oraz liczne warsztaty. Będzie również okazja dowiedzieć się szczegółów o funkcjonującej w Instytucie Psychologii Poradni Rzadkich Chorób Genetycznych.

31 marca – 1 kwietnia 2017 – Wydział Nauk Społecznych UG, Instytut Psychologii, Gdańsk, ul. Bażyńskiego 4

Organizator: Instytut Psychologii UG

Tematyka warsztatów:

 1. C-Eye – wsparcie w komunikacji z pacjentem (dr Bartosz Kunka, AssisTech Gdańsk)
 2. Wypalenie zawodowe – groźba czy nieuchronny skutek stresu doświadczanego przez pracowników medycznych (dr Beata Mańkowska, UG)
 3. Walka o władzę w perspektywie rozwojowej – konteksty psychologii ewolucyjnej i rehabilitacji (dr Anna Jankowska, UG)
 4. Wypalenie sił – oblicza pomocy rodzinie dziecka z niepełnosprawnością (dr Aleksandra Szulman-Wardal, UG) – Brak miejsc na warsztat
 5. Somasześciany Heina – zastosowanie w edukacji i rehabilitacji dziecka z
  niepełnosprawnością na podłożu genetycznym (Paulina Anikiej, UG, Adrianna Mańska, UG)
 6.  Na granicy symbolu matematycznego – przykłady kreatywnego zastosowania systemu Numicon i systemu SSA (Stern Structural Aritmetic)  w edukacji i rehabilitacji dzieci z niepełnosprawnością na podłożu genetycznym  (dr Arkadiusz Mański, UG) – Brak miejsc na warsztat

Warsztaty dedykowane są:

 • rodzicom i opiekunom,
 • lekarzom,
 • personelowi pielęgniarskiemu,
 • psychologom,
 • pedagogom,
 • logopedom,
 • fizjoterapeutom,

oraz wszystkim zainteresowanym!

Szczegółowe informacje i rejestracja znajdują się : TUTAJ.